تاريخ : شنبه ۲۰ خرداد۱۳۹۱ | 12:6 | نویسنده : مازیار لطیفیان

صبح است ،صبح است                  الله اکبر

برخیز از جا                                  یک بار دیگر

پیش از تو برخواست                     از خواب بلبل

بیدار گشته                                هم غنچه هم گل

با جیک جیکش                           گنجشک زیبا

پیش از تو گفته                           شکر خدارا

شب را سپیده                            بر خاک افکند

وقت نماز است                           برخیز فرزند

(مصطفی رحماندوست )  کتاب کار آموزش مفاهیم دینی به خردسالان برای مربیان مهدهای کودک آموزش شعر